Agnieszka GRYSZCZY��SKA

Agnieszka GRYSZCZY��SKA

Prokuratura Regionalna w Warszawie

Doktor nauk prawnych, prokurator del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, ochrony danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych oraz cyberbezpieczeństwu.