Bogdan GRENDA

Bogdan GRENDA

Dziekan Wydzia��u Bezpiecze��stwa Narodowego

Akademia Sztuki Wojennej

Płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą, studia podyplomowe „Dowódczo-Sztabowe” w Akademii Obrony Narodowej oraz Logistykę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności Siły Powietrzne, a w 2015 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności. Uczestniczył w wielu ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych oraz kursach specjalistycznych m.in. w Kursie oficerów sztabu w Słowacji. Służył w 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu, Zarządzie Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie, Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie oraz Zarządzie Operacji SP Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. W latach 2007-2010 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy w 6 Bazie Lotniczej w Dęblinie. Od roku 2010 pracuje w Akademii Obrony Narodowej, kolejno na stanowiskach: Adiunkt – Kierownik Zakładu Systemów Dowodzenia Siłami Powietrznymi (w latach 2010-2013), Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej (w latach 2013 - 2015r.), Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenie AON (2015-2016) oraz Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj (2016-2017).