Edward SZCZYPKA

Edward SZCZYPKA

e-detektywi.pl

Absolwent Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych w informatyce. Wieloletni wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wykładał takie przedmioty jak Programowanie, Wzorce Projektowe, Sieci Komputerowe, Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych i wiele innych. Od 1996 r. biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i Krakowie. Aktualnie biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki. Wykonał dziesiątki ekspertyz zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych. Był szefem zespołów programistów, jak również programistą przy takich projektach jak System Raportowania dla Telewizji Polskiej, System Karty Miejskiej w gminie Lubin czy System Szkoleniowy Agentów Sprzedaży. Kierował pracą zespołu studentów przy tworzeniu systemu do maszynowego grupowania dokumentów. Obecnie zajmuje się opracowaniem narzędzi dla informatyki śledczej z wykorzystywaniem uczenia maszynowego.