Ireneusz PARAFJAŃCZUK

Ireneusz PARAFJAŃCZUK

Senior Security Analyst

Team Cymru

Od 2000 roku współtworzył CERT Polska oraz podstawy dobrych praktyk przy wykonywaniu ekspertyz sądowych. Wielokrotnie powoływany jako biegły sądowy spoza listy biegłych – tzw. ekspert w dziedzinie. Autor ekspertyzy, która pozwoliła zakończyć problem tzw. “dialerów”, programów naciągających na olbrzymie rachunki telefoniczne (to jeszcze w czasach wdzwanianego dostępu do Internetu – słynny numer 0202122). Organizator zespołu “Dyżurnet.pl” w strukturach NASK – hotline’u do zgłaszania treści niepożądanych w Internecie – przy współpracy z Komisją Europejską w ramach projektu “Safer Internet Action Plan”. Od 2002 roku wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkolący kadry policyjne w ściganiu przestępstw z zakresu technik komputerowych oraz członek komitetu programowego konferencji “Techniczne Aspekty Przestępczości Komputerowej”. Za pracę na rzecz organów ścigania odznaczony w 2015 r. brązowym orderem “Za zasługi dla Policji”. Od 2007 roku pracuje dla firmy Team Cymru, jednego z najlepszych i najbardziej zaufanych zespołów na świecie, mającego na celu uczynienie Internetu bezpieczniejszym miejscem. Wielokrotnie występował na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa Internetu na całym świecie, prezentując po polsku, angielsku oraz rosyjsku.