Ireneusz PARAFJA��CZUK

Ireneusz PARAFJA��CZUK

Senior Security Analyst

Team Cymru

Od 2000 roku współtworzył CERT Polska oraz podstawy dobrych praktyk przy wykonywaniu ekspertyz sądowych. Wielokrotnie powoływany jako biegły sądowy spoza listy biegłych – tzw. ekspert w dziedzinie. Autor ekspertyzy, która pozwoliła zakończyć problem tzw. “dialerów”, programów naciągających na olbrzymie rachunki telefoniczne (to jeszcze w czasach wdzwanianego dostępu do Internetu – słynny numer 0202122). Organizator zespołu “Dyżurnet.pl” w strukturach NASK – hotline’u do zgłaszania treści niepożądanych w Internecie – przy współpracy z Komisją Europejską w ramach projektu “Safer Internet Action Plan”. Od 2002 roku wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkolący kadry policyjne w ściganiu przestępstw z zakresu technik komputerowych oraz członek komitetu programowego konferencji “Techniczne Aspekty Przestępczości Komputerowej”. Za pracę na rzecz organów ścigania odznaczony w 2015 r. brązowym orderem “Za zasługi dla Policji”. Od 2007 roku pracuje dla firmy Team Cymru, jednego z najlepszych i najbardziej zaufanych zespołów na świecie, mającego na celu uczynienie Internetu bezpieczniejszym miejscem. Wielokrotnie występował na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa Internetu na całym świecie, prezentując po polsku, angielsku oraz rosyjsku.