Łukasz JĘDRZEJCZAK

Łukasz JĘDRZEJCZAK

Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

MON