��ukasz J��DRZEJCZAK

��ukasz J��DRZEJCZAK

Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

MON