Maciej KO��ODZIEJ

Maciej KO��ODZIEJ

e-detektywi.pl

Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi sp. z o.o., Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych” Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji, w tym danych osobowych. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Współpracował, jako wykładowca, m.in. z: Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Finansów, Policją i Żandarmerią Wojskową. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.