Paweł BARANIECKI

Paweł BARANIECKI

Polkomtel S.A.