Robert KOŚLA

Robert KOŚLA

Dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności na Region Europy Środkowej i Wschodniej

Ministerstwo Cyfryzacji