Robert KO��LA

Robert KO��LA

Dyrektor Sektora Bezpiecze��stwa Narodowego i Obronno��ci na Region Europy ��rodkowej i Wschodniej

Ministerstwo Cyfryzacji